ترمینال پیچی سری TB جدیدترین سری ترمینالهای ریلی ارائه شده توسط فونیکس کنتاکت می باشند.


این ترمینالها با حفظ استانداردهای رایج قیمت كمتری نسبت به سایر ترمینال های فونیكس Phoenix contact دارند و جهت بازارهای حساس به قیمت تولید گردیده اند.
عمده تفاوت ترمینالهای سری Phoenix Contact TB با سایر مدلهای این برند آلمانی ، این است که ترمینالهای TB ضدانفجار نیستند و توسط کارخانه فونیکس کنتاکت در هند تولید می شوند.

مدلهای مختلف این نوع ترمینال در رنجها و سایزهای مختلف بهمراه طیف گسترده ای از متعلقات و لوازم جانبی آنها توسط فروشگاه امرن الکتریک آماده ارائه به بازار می باشد

 


 

ترمینال پیچی جدید TB فونیکس کنتاکت
Phoenix Contact TB
امرن الکتریک نماینده رسمی و انحصاری فونیکس کنتاکت در ایران
TB 2.5 EI : 3246010

 

ترمینال پیچی عادی TB فونیکس کنتاکت (Phoenix Contact TB )

 
Screw Connection System TB
Phoenix Contact Universal Terminal Blocks

ترمینالهای پیچی جدید TB فونیکس کنتاکت Phoenix Contact با قابلیت اتصال سیمهای تا سطح مقطع 70 میلی متر مربع و دارا بودن كلیه لوازم جانبی مورد نیاز برای آن و همچنین قیمت بسیار مناسب نسبت به مدل ترمینال UK فونیکس کنتاکت Phoenix Contact ، برای کاربردهای عادی انتخابی ایده آل می باشد
شایان ذکر است ترمینالهای TB برخلاف سایر ترمینالهای فونیکس کنتاکت ، ضد انفجار نیستند.

سایزهای مختلف این ترمینال :

TB 2.5 EI : 3246010
TB 4 EI : 3246023
TB 6 EI : 3246036
TB 10 EI : 3246049
TB 16 EI : 5792172
TB 35 EI : 579217

 

 

 

 

ترمینال پیچی نول جدید TB BU فونیکس کنتاکت
Phoenix Contact TB bu
امرن الکتریک نماینده رسمی فونیکس کنتاکت در ایران
TB 2.5 EI BU: 3246719
TB 4 EI BU: 3246722

ترمینال پیچی نول جدید TB BU فونیکس کنتاکت (Phoenix Contact TB bu ) 
Screw Connection System TB
Phoenix Contact Universal Terminal Blocks

ترمینالهای پیچی جدید TB فونیکس کنتاکت Phoenix Contact با قابلیت اتصال سیمهای تا سطح مقطع 70 میلی متر مربع و دارا بودن كلیه لوازم جانبی مورد نیاز برای آن و همچنین قیمت بسیار مناسب نسبت به ترمینال UK فونیکس کنتاکت ، برای کاربردهای عادی انتخابی ایده آل می باشد
شایان ذکر است ترمینالهای TB برخلاف سایر ترمینالهای فونیکس کنتاکت ، ضد انفجار نیستند.
مدل TB BU جهت استفاده سیم نول بکار می رود

سایزهای مختلف این ترمینال :

TB 2.5 EI BU: 3246719
TB 4 EI BU: 3246722
TB 6 EI BU: 3246735
TB 10 EI BU: 3246748
TB 16 EI BU: 3214152
TB 35 EI BU: 3214165
  

 

 

ترمینال پیچی ارت جدید TB PE فونیکس کنتاکت
Phoenix Contact TB pe
TB 2.5 EI PE: 3059841
TB 4 EI PE: 3059980
TB 6 EI PE: 3059870

ترمینال پیچی ارت جدید TB PE فونیکس کنتاکت (Phoenix Contact TB pe ) 
Screw Connection System TB
Phoenix Contact Universal Terminal Blocks

ترمینالهای پیچی جدید TB فونیکس کنتاکت Phoenix Contact با قابلیت اتصال سیمهای تا سطح مقطع 70 میلی متر مربع و دارا بودن كلیه لوازم جانبی مورد نیاز برای آن و همچنین قیمت بسیار مناسب نسبت به مدل ترمینال UK فونیکس کنتاکت ، برای کاربردهای عادی انتخابی ایده آل می باشد
شایان ذکر است ترمینالهای TB برخلاف سایر ترمینالهای فونیکس کنتاکت ، ضد انفجار نیستند.

مدل TB PE جهت سیم ارت استفاده میشود و رنگ آن کاملا متمایز می باشد.

سایزهای مختلف این ترمینال :

TB 2.5 EI PE: 3059841
TB 4 EI PE: 3059980
TB 6 EI PE: 3059870
TB 10 EI PE: 3059883
TB 16 EI PE: 3059896
TB 35 EI PE: 3059906
  

 

 

 

ترمینال پیچی یک ورودی دو خروجی TB Twin فونیکس کنتاکت
Phoenix Contact TB TWIN
TB 2.5 TWIN EI : 3214178
TB 4 TWIN EI : 3214194

 
ترمینال پیچی یک ورودی دو خروجی TB Twin فونیکس کنتاکت (Phoenix Contact TB TWIN ) 
Screw Connection System TB TWIN
Phoenix Contact Three Conductor Terminal Blocks

ترمینالهای پیچی جدید TB فونیکس کنتاکت Phoenix Contact با دارا بودن كلیه لوازم جانبی مورد نیاز برای آن و همچنین قیمت بسیار مناسب نسبت به ترمینال UK فونیکس ، برای کاربردهای عادی انتخابی ایده آل می باشد
شایان ذکر است ترمینالهای TB برخلاف سایر ترمینالهای فونیکس کنتاکت ، ضد انفجار نیستند.
برای سهولت در انشعابات مرسوم یک به دو ، می توان از ترمینالهای پیچی یک ورودی و دو خروجی TB TWIN استفاده نمود.

سایزهای مختلف این ترمینال :

TB 2.5 TWIN EI : 3214178
TB 4 TWIN EI : 3214194
  

 

 

 

ترمینال پیچی دو ورودی دو خروجی TB Quattroفونیکس کنتاکت
Phoenix Contact TB QUAT
TB QUATTRO PHOENIX

 
ترمینال پیچی دو ورودی دو خروجی TB Quattro فونیکس کنتاکت (Phoenix Contact TB QUAT ) 
Screw Connection System TB QUATTRO
Phoenix Contact Four Conductor Terminal Blocks

ترمینالهای پیچی جدید TB فونیکس کنتاکت Phoenix Contact با دارا بودن كلیه لوازم جانبی مورد نیاز برای آن و همچنین قیمت بسیار مناسب نسبت به مدل UK ، برای کاربردهای عادی انتخابی ایده آل می باشد
شایان ذکر است ترمینالهای TB برخلاف سایر ترمینالهای فونیکس کنتاکت ، ضد انفجار نیستند.
برای سهولت در انشعابات مرسوم دو به دو ، می توان از ترمینالهای پیچی دو ورودی و دو خروجی TB QUATTRO استفاده نمود.
همچنین در مواردیکه نمی توان از سیم با سایز بالا استفاده کرد و دو سیم با سایز پاینتر موازی می شوند ، از TB QUATTRO جهت تامین جریان بالاتر استفاده می گردد.


سایزهای مختلف این ترمینال :

TB 2.5 Quattro EI : 3214181
TB 4 Quattro EI : 3214204
  

 

 

ترمینال پیچی دوطبقه TB 2L فونیکس کنتاکت
Phoenix Contact TB 2L
Screw Connection System TB 2L
Phoenix Contact Double Level Terminal Blocks
امرن الکتریک نماینده رسمی و انحصاری فونیکس کنتاکت آلمان در کشور

 
ترمینال پیچی دوطبقه TB 2L فونیکس کنتاکت (Phoenix Contact TB 2L ) 
Screw Connection System TB 2L
Phoenix Contact Double Level Terminal Blocks

ترمینالهای پیچی جدید TB فونیکس کنتاکت Phoenix Contact با دارا بودن كلیه لوازم جانبی مورد نیاز برای آن و همچنین قیمت بسیار مناسب نسبت به مدل UK ، برای کاربردهای عادی انتخابی ایده آل می باشد
شایان ذکر است ترمینالهای TB برخلاف سایر ترمینالهای فونیکس کنتاکت ، ضد انفجار نیستند.
برای صرفه جوئی در عرض تابلو و نیز اتصال آسان در عمل کننده های دو سیمه صنعتی ، می توان از ترمینالهای پیچی دوطبقه TB 2L استفاده نمود.

سایزهای مختلف این ترمینال :

TB 2.5 2L EI : 3214217
TB 4 2L EI : 3214233
  

 

 

 

 

ترمینال پیچی چاقوئی TB MT فونیکس کنتاکت
Phoenix Contact TB MT
Screw Connection System TB MT
Phoenix Contact Knife Disconnect Terminal Blocks

ترمینال پیچی چاقوئی TB MT فونیکس کنتاکت (Phoenix Contact TB MT ) 
Screw Connection System TB MT
Phoenix Contact Knife Disconnect Terminal Blocks

ترمینالهای جدید TB فونیکس کنتاکت Phoenix Contact با دارا بودن كلیه لوازم جانبی مورد نیاز برای آن و همچنین قیمت بسیار مناسب نسبت به مدل UK ، برای کاربردهای عادی انتخابی ایده آل می باشد
شایان ذکر است ترمینالهای TB برخلاف سایر ترمینالهای فونیکس کنتاکت ، ضد انفجار نیستند.
ترمینال پیچی چاقویی فونیکس کنتاکت Phoenix Contact ترمینالی تیغه ایست که جهت تست مدار بکار میرود. بعبارتی در مواردی که نیاز است مسیر مدار را جهت اندازه گیری و تست ولتاژ یا جریان بصورت مقطعی باز نمود ، از این نوع ترمینال TB MT استفاده می شود.

سایزهای مختلف این ترمینال :

TB 4 MT EI : 3075744
  

 

 

 

Screw Connection System TB HESI , HESILA , HESILED
Phoenix Contact Fuse Terminal Blocks
ترمینال پیچی فیوزدار TB HESI فونیکس کنتاکت

ترمینال پیچی فیوزدار TB HESI فونیکس کنتاکت (Phoenix Contact TB HESI ) 
Screw Connection System TB HESI , HESILA , HESILED
Phoenix Contact Fuse Terminal Blocks

ترمینالهای پیچی فیوزدار TB فونیکس کنتاکت Phoenix Contact با دارا بودن كلیه لوازم جانبی مورد نیاز برای آن و همچنین قیمت بسیار مناسب نسبت به ترمینال UK فونیکس کنتاکت ، برای کاربردهای عادی انتخابی ایده آل می باشد
شایان ذکر است ترمینالهای TB برخلاف سایر ترمینالهای فونیکس کنتاکت ، ضد انفجار نیستند.
ترمینالهای پیچی فیوزدار TB HESI , TB HESILA , TB HESILED با قابلیت نصب و پشتیبانی فیوز 20*5 در مدار بکار می رود که با کیفیت بالا و قیمت مناسب بهمراه عملکرد قوی انتخابی مناسب و ایده آل خواهد بود.

انواع مختلف این ترمینال :

TB 4 HESI (5x20) EI : 3075773
TB 4 HESILA 250 EI : 3075812
TB 4 HESILED 24 EI : 3075799
TB 4 HESILED 60 EI : 3075809

 

 

 

ترمینال پیچی فیوزخور TB TG فونیکس کنتاکت
Phoenix Contact TB TG

ترمینال پیچی فیوزخور TB TG فونیکس کنتاکت (Phoenix Contact TB TG ) 
Screw Connection System TB TG
Phoenix Contact Disconnect Terminal Blocks

ترمینالهای پیچی فیوزخور TB فونیکس کنتاکت Phoenix Contact با دارا بودن كلیه لوازم جانبی مورد نیاز برای آن و همچنین قیمت بسیار مناسب نسبت به مدل ترمینال UK فونیکس کنتاکت ، برای کاربردهای عادی انتخابی ایده آل می باشد
شایان ذکر است ترمینالهای TB برخلاف سایر ترمینالهای فونیکس کنتاکت ، ضد انفجار نیستند.
ترمینالهای پیچی فیوزخور ( با قابلیت نصب فیوز در سوکت جداگانه ) با کیفیت بالا و قیمت مناسب بهمراه عملکرد قوی ارائه می شوند.
این سوکتها بصورت pluggable روی ترمینال قرار می گیرد.

انواع مختلف این ترمینال :

TB 4 TG EI : 3075757
TB 4 TG P/P EI : 3059294
  

 

 

ترمینال پیچی جریانی TB T فونیکس کنتاکت
Phoenix Contact TB T
ترمینال جریانی فونیکس کنتاکت

ترمینال پیچی جریانی TB T فونیکس کنتاکت (Phoenix Contact TB T ) 
ترمینالهای پیچی جریانی TB فونیکس کنتاکت Phoenix Contact با دارا بودن كلیه لوازم جانبی مورد نیاز برای آن و همچنین قیمت بسیار مناسب نسبت به ترمینال UK فونیکس کنتاکت ، برای کاربردهای عادی انتخابی ایده آل می باشد
شایان ذکر است ترمینالهای TB برخلاف سایر ترمینالهای فونیکس کنتاکت ، ضد انفجار نیستند.
ترمینالهای پیچی جریانی فونیکس کنتاکت با قیمت بسیار مناسب و کیفیت بالا جهت نمونه برداری و تست جریان کاربرد دارد.

انواع مختلف این ترمینال :

TB 6 HESI T EI : 3075838
TBD 6 EI : 3075854

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش فروش فونیکس کنتاکت Phoenix Contact فروشگاه امرن الکتریک تماس حاصل فرمایید

فروشگاه امرن الکتریک نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش امرن  OMRON (ژاپن) ، فونیکس کنتاکت Phoenix contact (آلمان) ، ریتال Rittal (آلمان) ، فوجی الکتریک Fuji Electric (ژاپن) ، بونگشین Bongshin (کره) ، اسیت Esit (ترکیه) ، میکروسونیک Microsonic (آلمان) ، دوپکه Doepke (آلمان) و پپر اند فوکس Pepperl + Fuchs (آلمان) در ایران


وبلاگ تبلیغاتی امرن الکتریک

وبلاگ امرن الکتریک در بلاگفا

www.omron-electric.ir