ابزار و لوازم مورد نیاز : سیم لخت کن ، سیم لحیم ،  هویه ، نوار مسی و روکش حرارتی ( شیرینگ حرارتی )


ابتدا قسمتی از سیم را که باید بریده شود در نظر گرفته و حدود 3 سانتی متر دیگر به آن میزان جهت متصل شدن اتصال دهنده اضافه می کنیم .

زیرا اگر سیم از میزان مورد نظر کوتاه تر شود به سختی می توان طول آنرا افزایش داد و این کار مستلزم صرف هزینه و کار می باشد و علاوه بر این از کیفیت کار کاسته خواهد شد.
سپس سیم را در شکاف مناسب سیم لخت کن قرار داده و با دقت روکش آنرا جدا کنید. دقت کنید جهت برداشتن روکش و لایه , PVC از شکاف 20 و یا 18 AWG استفاده کنیدالبته با در نظر گرفتن قطر سیم الوایر.


 نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

 نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

در صورتی که کار برداشتن روکش PVC را به درستی انجام داده باشیم باید 3 رشته سیم در دسترس داشته باشیم. یک رشته سیم که در هسته قرار دارد و ضخیمتر است و دو رشته سیم نازکتر در اطراف آن. اگر تصادفآ یکی از سیمها را قطع کردید آن قسمت را بریده و عمل برداشتن روکش را از ناحیه ای نزدیک آن مجددآ انجام دهید.


نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

دقت کنید سیمهای نازک هنگام کار و خم شدن آسیب نبینند.


نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wireسپس قسمتی نزدیکی محل برش را با یک وسیله کمکی مثل دم باریک مهار کرده و برای لحیم کاری آماده شوید.


نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

حدود 3 سانتی متر از نوار مسی را با دستگاه برش سیم برش دهید . سعی کنید از قیچی برای برش نوار مسی استفاده نکنید!

نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ابتدا چند میلیمتر از نوار مسی را باز کرده و نزدیک محل برش روی سیم بچسبانید و پس از آن دو سیم نازک را به هم به آرامی بافته و روی نوار مسی قرار دهید. سپس هویه لحیم کاری خود را آماده نموده و سیم لحیم را به میزان کافی حرارت دهید تا ذوب شود و محلول مذاب را روی قسمت به هم تابیده شده دو رشته سیم قرار دهید. زمان حرارت دادن نباید از یک یا دو ثانیه بیشتر شود در غیر اینصورت پوشش سیم ذوب خواهد شد.

نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

بررسی کنید که سیم ها به یکدیگر و به نوار مسی لحیم شده باشند. سپس باقیمانده نوار مسی را طوری که روی قسمت لحیم کاری شده را بپوشاند تا کنید و توجه داشته باشید که قطر این قسمت بیش از حد ضخیم نشود.


نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

اضافه مس را ببرید و اکنون چیزی شبیه به تصویر زیر خواهیم داشت. حالا می توان با راحتی بیشتری به لحیم کاری قسمت میانی پرداخت.


نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

با استفاده از یک تیغ نازک مثل تیغ صورت تراشی بخشی از لایه فسفری که روی سیم مسی ضخیم را احاطه کرده برمی داریم. نیازی نیست تمام لایه فسفری روی سیم برداشته شود و فقط برداشتن بخشی از آن جهت ادامه کار کافیست.

نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

حالا مقداری سیم لحیم را روی قسمت خراشیده شده ذوب می کنیم.


نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

حالا دو عدد سیمی که قرار است به سیم نور پردازی ال وایر EL Wire متصل شود را بدین شکل آماده می کنیم.


نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

قبل از لحیم کاری سیم مورد نظر را از داخل روکش حرارتی ( شیرینگ حرارتی ) که به میزان مورد نیاز بریده شده است رد می کنیم.


نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wireسپس لحیم کاری قسمت اول را انجام داده و از اتصال مطمئن می شویم.


نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

حدود 20 ثانیه منتظر می مانیم تا محل لحیم کاری شده سرد شود و بعد از آن روکش حرارتی را روی محل اتصال می کشیم. برای جمع شدن روکش حرارتی می توان از شعله کبریت یا حرارت بدنه هویه استفاده کرد.


نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire


نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

بعد از این مرحله سیم مرکزی به خوبی محافظت شده است و چیزی شبیه با این تصویر خواهیم داشت.


نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

کمی سیم لحیم ذوب کرده و روی نوار مسی مطابق تصویر قرار می دهیم. سپس سیم را به دقت به نوار مسی لحیم کاری می کنیم.


نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

از سمت دیگر سیم یک تکه پوشش حرارتی ( شیرینگ حرارتی ) را وارد کرده و روی کل محل کار شده قرار داده و آنرا گرم می کنیم .


نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire

هم اکنون باید اتصالی شبیه تصویر زیر داشته باشیم. بهتر است سر سیمها را بوسیله سوکت به منبع تغذیه یا اینورتر ال وایر متصل کنیم.
نحوه لحیمکاری سیم ال وایر EL Wire


منبع مطلب : سایت امرن الکتریک ، نماینده رسمی امرن ، فونیکس کنتاکت ، ریتال در ایران ، سایت شرکت نورآرا