شرکت دوپکه Doepke آلمان برای فیوز مینیاتوری ، تجهیزات جانبی و متعلقات افزودنی خاصی ارائه نموده است که برای نصب در کنار کلید مینیاتوری اصلی طراحی شده اند. لوازم جانبی فیوز مینیاتوری دوپکه دارای استاندارد VDE ، استاندارد IEC ، استاندارد CE اروپا ، استاندارد ایران و تاییدیه پژوهشگاه نیرو می باشند. در این پست قطعات جانبی کلید مینیاتوری دوپکه را به اختصار معرفی کرده ام:
آندر ولتاژ تریپ DUSA

آندر ولتاژ تریپ Doepke DUSA under voltage trip جهت فیوز مینیاتوری

آندر ولتاژ تریپ دوپکه Doepke آلمان دارای یک سیم پیچ مغناطیسی است که در صورت عدم وجود خطا ، اجازه وصل کلید مینیاتوری را صادر میکند.

عرض این قطعه به اندازه یک ماژول کلید مینیاتوری است.


مدلهای ارائه شده :


DUSA 24 (24V) order code #09917996
DUSA 110 (110V) order code #09917997
DUSA 230 (230V) order code #09917998
DUSA 400 (400V) order code #09917999
رله شنت تریپ DASA
رله شنت تریپ Doepke DASA Shunt trip relay جهت فیوز مینیاتوریرله شنت تریپ دوپکه Doepke آلمان دارای یک سیم پیچ مغناطیسی است که در مواقع لزوم توسط منبع خارجی تحریک شده و باعث قطع کلید مینیاتوری می شود.
این قطعه افزودنی به راحتی می تواند در کنار کلید / فیوز مینیاتوری اصلی قرار بگیرد و مصرف انرژی آن نیز بسیار ناچیز است.

شایان ذکر است رله شنت تریپ Doepke DASA operating current trip – shunt trip relay دوپکه روی عملکرد حفاظتی کلید / فیوز مینیاتوری هیچگونه اثری نخواهد گذاشت.

عرض این قطعه به اندازه یک ماژول کلید مینیاتوری است.


مدلهای ارائه شده :


DASA 12 (12V) order code #09917992
DASA 24 (24V) order code #09917993
DASA 48 (48V-72V) order code #09917994
DASA 230 (110V-230V) order code #09917995

کنتاکت کمکی DHiکنتاکت کمکی Doepke Dhi Auxiliary switch جهت فیوز مینیاتوریکنتاکت کمکی فیوز مینیاتوری DHi3 تا DHi5 دوپکه Doepke آلمان می توانند بر روی تمامی کلید مینیاتوری سری DLS6 دوپکه نصب شوند.
موقعیت کنتاکت کمکی مینیاتوری مطابق با کلید مینیاتوری اصلی تغییر می کند ( چه بصورت دستی تغییر وضعیت داده باشد و چه بصورت خودکار بعلت اضافه بار یا اتصال کوتاه قطع شده باشد. )

این کنتاکت کمکی در سیستمهای کنترلی موازی با مدار اصلی مینیاتوری استفاده می شوند که وضعیت فعلی فیوز مینیاتوری اصلی در کارکرد آن موثر است.

عملکرد کنتاکت کمکی بر روی کارکرد حفاظتی کلید مینیاتوری اثری نخواهد گذاشت.

عرض این قطعه به اندازه نیم ماژول فیوز مینیاتوری می باشد.


مدلهای ارائه شده :


DHi 3 : 10A 230V , 1 NOC order code #09917984
DHi 4 : 10A 230V , 1 NOC+1 NCC order code #09917985

DHi 5 : 10A 230V , 1 NOC+2 NCC order code #09917986
DHi 6 : 10A 230V , 2 NOC+1 NCC order code #09917987
DHi 7 : 4.8A 230V , 1 C-O order code #09917988
DHi 8 : 4.8A 230V , 2 C-O order code #09917989کنتاکت کمکی خطا DHi-S
کنتاکت کمکی خطا Doepke Dhi-S Fault indication Auxiliary switch جهت فیوز مینیاتوریکنتاکت کمکی خطا ( یا کنتاکت خطای فیوز مینیاتوری ) سری DHi3DHi-S دوپکه Doepke آلمان می توانند بر روی تمامی کلید مینیاتوری سری DLS6 دوپکه نصب شوند.
موقعیت کنتاکت کمکی خطا فقط هنگامیکه فیوز مینیاتوری اصلی بصورت خودکار بعلت اضافه بار یا اتصال کوتاه قطع شده باشد، مطابق با کلید مینیاتوری اصلی تغییر می کند.

این کنتاکت کمکی در سیستمهای کنترلی موازی با مدار اصلی مینیاتوری استفاده می شوند که وضعیت فعلی فیوز مینیاتوری اصلی در کارکرد آن موثر است.

عملکرد کنتاکت کمکی خطا بر روی کارکرد حفاظتی کلید مینیاتوری اثری نخواهد گذاشت.

عرض این قطعه به اندازه نیم ماژول فیوز مینیاتوری می باشد.


مدلهای ارائه شده :

DHi-S10 : 4.8A 230V , 1 C-O order code #09917990
DHi-S11 : 4.8A 230V , 2 C-O order code #09917991قفل وضعیت DEASSقفل وضعیت فیوز مینیاتوری Doepke DEASS مخصوص فیوز مینیاتوریاین قطعه کوچک اما کاربردی برای نصب بر روی کلید مینیاتوری طراحی شده و باعث قفل وضعیت on یا off فیوز MCB می گردد.
در این حالت از تغییر وضعیت کلید جلوگیری می نماید که از دو جهت مفید است : در مواقع تغییر تجهیزات مدار و یا تعمیرات ، امنیت بیشتری ایجاد میکند. از قطع احتمالی و ناخواسته تجهیزات حساس مانند UPS و EDP و سیستمهای آلارم جلوگیری می کند.منبع : سایت شرکت اتصالات کابل آریا ، نماینده رسمی انحصاری دوپکه در ایران

کلمات کلیدی :
لوازم جانبی فیوز مینیاتوری
doepke, MCB, تریپ, دوپکه, شنت تریپ, فیوز مینیاتوری, مینیاتوری, کلید مینیاتوری.