در این مطلب ، انواع کلید محافظ جان / محافظ نشتی جریان دوپکه Doepke RCCB / RCD تیپ DFS AC را به ترتیب بررسی می کنیم :
کلید محافظ جان تیپ A

کلید محافظ جان / کلید محافظ نشتی جریان DFS AC معمولی دوپکه

Doepke Residual Current Circuit Breaker

RCCB Type AC

قابلیت تشخیص جریانهای نشتی با شکل موج متناوب AC

ارائه شده در دو مدل 2 پل و 4 پل

رنج جریان نامی از 16 تا 125 آمپر

رنج جریان نشتی 0.5A , 0.3A , 0.1A , 0.03A , 0.01A

ولتاژ کاری 200 تا 400 ولت

دارای سه وضعیت ( موقعیت شاسی نشانگر ) :

بالا = روشن ON

پایین = خاموش OFF

وسط = آزادشده Trip ( هنگامی که کلید محافظ جان / محافظ نشتی جریان به دلیل وقوع نشتی جریان مدار را قطع می کند ، سوییچ نشانگر وضعیت محافظ جان در موقعیت وسط قرار می گیرد.)
doepke-dfs-a-ft

کلید محافظ جان / کلید محافظ نشتی جریان DFS AC FT ریموت تست تریپ دوپکه

Doepke Residual Current Circuit Breaker

RCCB Type AC FT

در این مدل از کلید محافظ نشتی جریان یک کنتاکت ریموت در کنار تجهیز وصل شده که با وصل ترمینالهای آن به یکدیگر مدار تست خطای کلید محافظ جان فعال شده و به وضعیت قطع Trip می رود و درنتیجه می تواند به صورت ریموت تریپ تست استفاده گردد.

قابلیت تشخیص جریانهای نشتی با شکل موج متناوب AC

ارائه شده در دو مدل 2 پل و 4 پل

رنج جریان نامی از 16 تا 125 آمپر

رنج جریان نشتی 0.5A , 0.3A , 0.1A , 0.03A , 0.01A

ولتاژ کاری 200 تا 400 ولت

دارای سه وضعیت ( موقعیت شاسی نشانگر ) :

بالا = روشن ON

پایین = خاموش OFF

وسط = آزادشده Trip ( هنگامی که کلید محافظ جان / محافظ نشتی جریان به دلیل وقوع نشتی جریان مدار را قطع می کند ، سوییچ نشانگر وضعیت محافظ جان در موقعیت وسط قرار می گیرد.)
doepke-dfs-a-kv

کلید محافظ جان / کلید محافظ نشتی جریان DFS AC KV دوپکه

Doepke Residual Current Circuit Breaker

RCCB Type AC KV

این مدل از کلید محافظ نشتی جریان در برابر افزایش جریان ناگهانی و پالسی نسبت به مدل ساده این کلیدها مقاومتر هستند و این جریانهای پالسی نمیتوانند خللی در کار این کلید محافظ جان ایجاد کنند.

قابلیت تشخیص جریانهای نشتی با شکل موج متناوب AC

ارائه شده در دو مدل 2 پل و 4 پل

رنج جریان نامی از 16 تا 125 آمپر

رنج جریان نشتی 0.5A , 0.3A , 0.1A , 0.03A , 0.01A

ولتاژ کاری 200 تا 400 ولت

دارای سه وضعیت ( موقعیت شاسی نشانگر ) :

بالا = روشن ON

پایین = خاموش OFF

وسط = آزادشده Trip ( هنگامی که کلید محافظ جان / محافظ نشتی جریان به دلیل وقوع نشتی جریان مدار را قطع می کند ، سوییچ نشانگر وضعیت محافظ جان در موقعیت وسط قرار می گیرد.)
کلید محافظ جان - کلید نشتی جریان تیپ A

کلید محافظ جان / کلید محافظ نشتی جریان DFS AC S غیرمستقیم تاخیری دوپکه

Doepke Residual Current Circuit Breaker

RCCB Type AC S

این مدل از کلید محافظ جان به هنگام وقوع جریان نشتی، مدار را با تاخیر قطع میکند و برای حفاظت از آتش سوزی و حفاظت از تماس غیر مستقیم ( که ممکن است به دلیل اشکال در عایق بندی وسیله ای رخ دهد) بکار می رود و برای حفاظت از تماس مستقیم طراحی نشده اند. در این مدل کلید محافظ جان رنج جریان نشتی 0.5 , 0.3 , 0.1 آمپر است.

قابلیت تشخیص جریانهای نشتی با شکل موج متناوب AC

ارائه شده در دو مدل 2 پل و 4 پل

رنج جریان نامی از 16 تا 125 آمپر

رنج جریان نشتی 0.5A , 0.3A , 0.1A , 0.03A , 0.01A

ولتاژ کاری 200 تا 400 ولت

دارای سه وضعیت ( موقعیت شاسی نشانگر ) :

بالا = روشن ON

پایین = خاموش OFF

وسط = آزادشده Trip ( هنگامی که کلید محافظ جان / محافظ نشتی جریان به دلیل وقوع نشتی جریان مدار را قطع می کند ، سوییچ نشانگر وضعیت محافظ جان در موقعیت وسط قرار می گیرد.)منبع : سایت اتصالات کابل آریا ( نمایندگی دوپکه آلمان ) Doepke.ir